Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ 2018

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ 2018

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018