Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων τέκνων οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων τέκνων οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018