Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γλώσσα Python

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γλώσσα Python

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το ΠΕΚ Λάρισας, διοργανώνουν πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα :

“Η γλώσσα προγραμματισμού Python στην διδακτική πρακτική”

Το πρόγραμμα  απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής του νομού Τρικάλων.  Θα διεξαχθεί στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων,  με εισηγητές τους Χαράλαμπο Σταχτέα, Αντώνιο Μπλιούμη, Χρήστο Ευσταθίου, Μάριο Μαρολαχάκη,  Λεωνίδα Μποντίλα και Αθανάσιο Βράντζα.