Ενημερωτική ημερίδα «Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus στην Εκπαίδευση»

Ενημερωτική ημερίδα «Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus στην Εκπαίδευση»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων δια του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) και το 1ο  ΕΠΑΛ Τρικάλων διοργάνωσαν την Τετάρτη 21/04/2021 διαδικτυακή ενημέρωση – ημερίδα με θέμα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus στην εκπαίδευση.
Σκοπός της διαδικτυακής συνάντησης ήταν:

  • η διάδοση καλών πρακτικών της ΔΔΕ Τρικάλων που θα υποβοηθήσει το έργο των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της,
  • η ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τη Διαπίστευση Erasmus,
  • τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι σχολικές μονάδες από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Erasmus,
  • η ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τη το νέο Erasmus 2021-2027

Για όσους δεν κατέστη εφικτό να παρακολουθήσουν ζωντανά την εκδήλωση η ΔΔΕ αναρτά ακολούθως τις παρουσιάσεις των εισηγητών: