Ενημέρωση Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΑΕΙ και τις Σχολές Συναρμόδιων Υπουργείων (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές κλπ.) μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων με Βάση τον Ν.4777/2021

Ενημέρωση Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΑΕΙ και τις Σχολές Συναρμόδιων Υπουργείων (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές κλπ.) μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων με Βάση τον Ν.4777/2021