Ενημέρωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Σχετικά με Εκδρομή του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων στο Ναύπλιο

Ενημέρωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Σχετικά με Εκδρομή του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων στο Ναύπλιο

Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων για την 3ήμερη εκπ/κή εκδρομή στο Ναύπλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 87/14-03-2017) πρόκειται να ανακοινοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών. Συνεπώς, παρακαλείσθε να ΜΗΝ λάβετε υπόψη την προηγούμενη δημοσίευσή της.