Ενημέρωση Μαθητών της Τελευταίας Τάξης ΓΕΛ 2016-2017 και των Αποφοίτων – Υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2017 Σχετικά με τα Εξεταζόμενα Μαθήματα

Ενημέρωση Μαθητών της Τελευταίας Τάξης ΓΕΛ 2016-2017 και των Αποφοίτων – Υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2017 Σχετικά με τα Εξεταζόμενα Μαθήματα