Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τρικάλων

Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τρικάλων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση, να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου έως και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017.

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε Τρικάλων είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.