Εκδήλωση: Τα ΕΠΑΛ πάνε Erasmus : Ωφέλειες για μαθητές και εκπαιδευτικούς ΙΙ

Εκδήλωση: Τα ΕΠΑΛ πάνε Erasmus : Ωφέλειες για μαθητές και εκπαιδευτικούς ΙΙ

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Διευθυντές/ντριες και σε εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ και ΕΚ και είναι ανοικτή για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και όλων των σχολικών μονάδων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Μαῒου 2021 και ώρες 16:00-20:30 διαδικτυακά σε συνδέσμους κατά δωμάτιο, όπως θα ανακοινωθούν μέχρι την Τετάρτη 19/05/2021 στην σχετική Πρόσκληση.