Εγκύκλιος Υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2016

Εγκύκλιος Υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2016

Ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.