Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας 2016-2017

Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας 2016-2017

Δημοσιεύτηκε σήμερα, 11/07/2016, η εγκύκλιος για την πρόσληψη αναπληρωτών γενικής παιδείας για το σχολικό έτος 2016-2017.
Από την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και τις 19 Ιουλίου θα πρέπει οι υποψήφιοι επαιδευτικοί να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για εργασία ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.
Στην εγκύκλιο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.