Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το 2018-2019

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2018-2019, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για ΠΥΣΔΕ ή φορείς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 28-03-2018 μέχρι 10-04-2018 και ώρα 15.00,

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/