Διαδικτυακή Επιμόρφωση στις Εξετάσεις Β2 επιπέδου ΤΠΕ τωνΕκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Διαδικτυακή Επιμόρφωση στις Εξετάσεις Β2 επιπέδου ΤΠΕ τωνΕκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων