Διαβίβαση Πρόσκλησης σε επιμορφωτική ημερίδα

Διαβίβαση Πρόσκλησης σε επιμορφωτική ημερίδα

Σας διαβιβάζουμε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο: “Introducing English in pre-primary education: The EAN Project” για εκπαιδευτικούς και ΣΕΕ ΠΕ06 & ΠΕ60, που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Επισπεύδον Ίδρυμα του Προγράμματος για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός-Εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος και δημιουργία επιμορφωτικού υλικού» στα πλαίσια της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» που πρόκειται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ., 3ης Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 από 10:30 έως 20:30