Διάθεση Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

Διάθεση Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 13η/4-7-2018 Πράξη του, διέθεσε ολικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 108623/Ε2/29-6-2018 Υ.Α.