Δελτίο τύπου σχετικά με την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο αγώνισμα της κολύμβησης

Δελτίο τύπου σχετικά με την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο αγώνισμα της κολύμβησης

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δίδονται οδηγίες για όσους επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, στην Επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα τα Τρίκαλα.