Γνωστοποίηση ΦΕΚ συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2022

Γνωστοποίηση ΦΕΚ συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2022