Γνωστοποίηση ΦΕΚ συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ 2022

Γνωστοποίηση ΦΕΚ συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ 2022