Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων