Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2021-2022 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2021-2022 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας