Απόφαση Απόσπασης και Τοποθέτησης Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Απόφαση Απόσπασης και Τοποθέτησης Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Δ.Δ.Ε. Τρικάλων