Αποτελέσματα Εκλογών της 2ης Νοεμβρίου 2016 για την Ανάδειξη Υπηρεσιακών Συμβουλίων