Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το Διδακτικό Έτος 2022-23.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το Διδακτικό Έτος 2022-23.