Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, σύμφωνα με την 4η/27-2-2019 Πράξη του, ανακοινώνει τον Αναμορφωμένο Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης, με βάση τα αντικειμενικά μόρια, κατά φθίνουσα σειρά, υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου ΕΚΦΕ Τρικάλων.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων.