Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά Σχολικών Μονάδων Μετά από Ρύθμιση Υπεραριθμίας

Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά Σχολικών Μονάδων Μετά από Ρύθμιση Υπεραριθμίας

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 9η/23-06-2021 Πράξη του, μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ανακοινοποιεί τις οργανικές τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τα εναπομείναντα οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2021-2022. Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην νέα τους οργανική θέση για ανάληψη υπηρεσίας στις 30/06/2021.