Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά Σχολικών Μονάδων

Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά Σχολικών Μονάδων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 16η/10-06-2022 πράξη του αποφάσισε ομόφωνα να ανακοινοποιήσει τον Πινάκα οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από Βελτίωση Θέσης – Οριστική τοποθέτηση σε εναπομείναντα κενά μόνο ως προς τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ88.01-Γεωπόνοι.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οργανικά οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση στις 30 Ιουνίου 2022.