Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά με την Πράξη 16η/09-09-2021

Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά με την Πράξη 16η/09-09-2021

Ανακοινοποιείται η 16η/09-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, ως προς τις τοποθετήσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών:

Πιτσογιάννη Ουρανία κλ. ΠΕ04.04

Καραμίντζιου Γεωργία, κλ. ΠΕ06

Μητσιάδης Δημήτριος, κλ. ΠΕ86

Μυστακίδου Μαριάνθη, κλ. ΠΕ06