Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μαθητείας Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μαθητείας Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές των ΕΠΑ.Λ. ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων μαθητευομένων των τμημάτων μαθητείας ΕΠΑ.Λ. της ΔΔΕ Τρικάλων.

Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής από τους επιτυχόντες ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12/11/2021.