Ανακοίνωση Οργανικών Τοποθετήσεων από Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης Θέσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Ανακοίνωση Οργανικών Τοποθετήσεων από Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης Θέσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 10η/25-06-2021 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών, τοποθέτησε σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικούς με βελτίωση θέσης - οριστική τοποθέτηση και από μετάθεση. Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στην νέα τους οργανική θέση στις 30/06/2021.

Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται έως 28-06-2021.