Ανακοίνωση για τις Ώρες Αγιασμού στις Σχολικές Μονάδες της ΔΕ Τρικάλων

Ανακοίνωση για τις Ώρες Αγιασμού στις Σχολικές Μονάδες της ΔΕ Τρικάλων

Οι ώρες τέλεσης του αγιασμού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.