Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. Τρικάλων με τη λήξη του διδ. έτους 2016-2017

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. Τρικάλων με τη λήξη του διδ. έτους 2016-2017