Ανάθεση Προσωρινής Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρωτή Υποδιευθυντή σε Κενούμενη Θέση στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τρικάλων

Ανάθεση Προσωρινής Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρωτή Υποδιευθυντή σε Κενούμενη Θέση στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τρικάλων

  Ανατίθεται  η προσωρινή άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή υποδιευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τρικάλων στον παρακάτω εκπαιδευτικό, σε κενούμενη θέση που προέκυψε έπειτα από την ανάθεση καθηκόντων Διευθύντριας, στην Υποδιευθύντρια του σχολείου, Κακαγιά Ευαγγελία, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02