Ανάθεσης Προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθύντριας/ντή σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων