Αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών Δ.Ε κλάδων ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών Δ.Ε κλάδων ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Το κοινό συμβούλιο ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ Τρικάλων με την αριθμ. 1η/06-09-2017 πράξη του εκτίμησε τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων στις κοινές ειδικότητες και καλεί  τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κλάδου ΠΕ19-20 Πληροφορικής, που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, να υποβάλουν αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (γραφείο 313-ΠΥΣΔΕ της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων) την Πέμπτη 07-09-2017 και ως τις 15:00, σύμφωνα με τις ώρες που αναγράφονται στον πίνακα.