Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης Θέσης σε Οργανικά Κενά για το Σχ. Έτος 2021-2022

Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης Θέσης σε Οργανικά Κενά για το Σχ. Έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 8η/15-06-2021 Πράξη του ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2021-2022 και καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν Οριστική Τοποθέτηση ή Βελτίωση Θέσης να υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση Οριστικής τοποθέτησης - Βελτίωσης θέσης, για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Τρίτη 15-06-2021 έως και την Πέμπτη 24-06-2021 και ώρα 10:00.