Έκδοση Υπουργικής Απόφασης καθορισμού προγράμματος εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2021

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης καθορισμού προγράμματος εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί ΥΑ καθορισμού προγράμματος εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2021 η οποία και επισυνάπτεται.  Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ έχει αναρτηθεί Δελτίο Τύπου για τη γνωστοποίηση του προγράμματος εξετάσεων.