Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης Μαθητών/τριων και Αποφοίτων για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024. Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ