Πρόγραμμα για την Ενδοσχολική Βία και Σχολική Διαμεσολάβηση από τη Δ.Δ.Ε Τρικάλων με τη συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Δ.Ε Τρικάλων, τον Δήμο Τρικκαίων, το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης και τη συνεργασία δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων οργανώνει μεικτό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο: «Ενδοσχολική Βία και Σχολική Διαμεσολάβηση» χρησιμοποιώντας τη νέα πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης «e-learning ad hoc Trikala» που σχεδιάστηκε από τη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.