Πρόσκληση σε e – conference στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος της ΔΔΕ Τρικάλων “TECH TO TEACH”

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι

Η ΔΔΕ Τρικάλων συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA220 με τίτλο “TECH TO TEACH”. Πρόκειται για μία κοινοπραξία που απαρτίζεται από Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Β. Μακεδονία οι οποίες συμμετέχουν με εκπαιδευτικούς φορείς (σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πανεπιστήμια), ενώ συντονίστρια χώρα είναι η Τουρκία.