Επιμορφωτικές συναντήσεις για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο Θε-ΤΑΛΩΣ συναντά τα e-trikala»

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο πλαίσιο συμμετοχής στη δράση «O Θε-ΤΑΛΩΣ συναντά τα e-trikala» – Γιορτή δημιουργίας και ψηφιακών δεξιοτήτων για τους/τις μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προσκαλούν τους/τις εκπαιδευτικούς σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση.     Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν με τις ομάδες των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα «O Θε-ΤΑΛΩΣ συναντά τα e-trikala» θα πρέπει να παραδώσουν ένα βίντεο (τελικό παραδοτέο) με ειδικές προδιαγραφές, το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί από την ομάδα των μαθητών/τριών και τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό.