Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2024 – Έναρξη εγγραφών

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας για την περίοδο θα
πραγματοποιούνται από 1/2/2024 έως 20/3/2024.
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα των εγγραφών.