Συνδεδεμένο Σχολείο : κανένα
Σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού δυναμικού Δ/θμίας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων

Είσοδος στο σύστημα

Όνομα χρήστη
Κωδικός Πρόσβασης
Ανάπτυξη Εφαργμογής : Καρανάσιος Σωτήριος, Σχεδίαση/Ανάλυση : Καρανάσιος Σωτήριος/Μαρολαχάκης Μάριος .:|:. Δ/νση Δ/θμίας Εκπ/σης Ν. Τρίκάλων 2010 - 2018