Κατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορίες

ΚανδήλαΙουλίαΚανδήλα Ιουλία

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Κανδήλα Ιουλία

Μ. Μπότσαρη 2, 42100, Τρίκαλα

contact 24310 46495

contact 24310 46461

IE icon grss@dide.tri.sch.gr (e-mail γραφείου Σχολικών Συμβούλων Ν. Τρικάλων)

IE iconioulia.kandila@hotmail.com

 

– ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕ

- Οργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα:«Συζητώντας για τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο»

- Οργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα:«Διαχείριση τάξης»

- Οργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Τοπική Ιστορία ως Βιωματική Δράση

- Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τις Βιωματικές Δράσεις 

- Ενημερωτική συνάντηση μελών ΟΔΠ

-Επιμορφωτικά Σεμινάρια στα Γ.Α.Κ – Αρχεία Ν. Τρικάλων

-Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Comenius Regio»

-Υπόμνημα προς το Ι.Ε.Π. για τα Φιλολογικά Μαθήματα και την Τράπεζα Θεμάτων των Σχ. Συμβούλων Ι. Κανδήλα και Η. Τσιάμαλου &  Απάντηση του Ι.Ε.Π

- Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Εργαστήριο:«Η αξιοποίηση των εργαλίων Web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων»  Επιμορφωτικό -Φωτογραφικό Υλικό 

- Επιμορφωτικό Σεμινάριο  Βιωματικών Δράσεων Α΄Γυμνασίου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» -Επιμορφωτικό -Φωτογραφικό Υλικό

- Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπ/κούς -διδάσκοντες τις Βιωματικές Δράσεις  Β΄Γυμνασίου «Πολιτισμός &Τέχνη » των Σχ. Συμβούλων κας Ι. Κανδήλα και κ. Ι. Κουτσιώρα

- Φωτογραφικό υλικό από το Σεμινάριο Βιωματικών Δράσεων «Φύση &Άσκηση» των Σχ.Συμβούλων κας. Ι. Κανδήλα και κ. Ι. Κουτσιώρα.

-  Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπ/κούς -διδάσκοντες το μάθημα των Βιωματικών Δράσεων Α΄Γυμνασίου των Σχ. Συμβούλων κας Ι. Κανδήλα και κ. Ι. Κουτσιώρα.

-  Επιμορφωτικό Σεμινάριο Βιωματικών Δράσεων «Φύση &Άσκηση » για τους εκπ/κούς ΠΕ11 των Σχ. Συμβούλων κας Ι.Κανδήλα και κ. Ι.Κουτσιώρα.

- Ημερίδα Φιλολόγων των Σχ. Συμβούλων κας Ιουλίας Κανδήλα &κας Ευαγγελής Κοτρώτσιου.

- Επιμορφωτικό Εργαστήριο για φιλολόγους με θέμα:» Η έννοια του τραγικού στο αρχαίο θέατρο και στον κινηματογράφο»

- Σεμινάριο με θέμα:«Ο κριτικός γραμματισμός στηνπαιδαγωγική πράξη:Η τεχνική της επαναδιατύπωσης γραπτού κειμένου»

- Επιμορφωτική Ημερίδα – Υλικό για τις Βιωματικές Δράσεις στην Α΄Γυμνασίου.

- Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα:«Μαθαίνω την ιστορία του σχολείου μου-Συγκεντρώνω τις μνήμες του:πρόταση θέματος Ερευνητικής Εργασίας(project)».

- Διοργάνωση ημερίδας των Σχολικών Συμβούλων Φιλολόγων Δ.Ε. Ν. Τρικάλων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Τρικάλων.

- Οργάνωση σεμιναρίου με θέμα:«Εφαρμογή του διαδραστικού πίνακα στην εκπαιδευτική πράξη»

- Αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο 1ο ΓΕ.Λ. Τρικάλων

-Αφιέρωμα στα Χριστούγεννα:Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

- Παρουσίαση της νέας γραμματικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

-Προτάσεις διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας   και Επικοινωνιών

και καινοτόμες δράσεις εκπαιδευτικών.

-Παρουσίαση προγράμματος σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Λυκείου.