Τμήμα Προσωπικού

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Μάντζιου Χρυσούλα Διοικητική Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46466
Fax 24310 46470
e-mail grdith303@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 303