Τμήμα Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προϊστάμενος Δημητρίου Κωνσταντίνος Διοικητικός Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46452
Fax 24310 46470
e-mail datatri@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 314