Τμήμα Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προϊστάμενος Αρσενιάδης Δημήτριος Διοικητικός Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46450
Fax 24310 46470
e-mail groith@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 314