Τμήμα Διοικητικού

ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Παπαστάθη Σουλτάνα Διοικητική Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46451
Fax 24310 46470
e-mail mail@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 312