Τμήμα Διοικητικού

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Παπαστάθη Σουλτάνα Διοικητική Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46451
e-mail mail@dide.tri.sch.gr