Σ.Σ.Ν.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ
Υπεύθυνη Καραμπατζάκη Δέσποινα Εκπαιδευτικός ΠΕ02ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46415
Fax 24310 46470
e-mail ssntri@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 101