Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κάκλα Βασιλική Πρόεδρος Διευθύντρια Δ.Ε., ΠΕ02
Ντόγκας Νικόλαος Αντιπρόεδρος Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων, ΠΕ19
Αζέλης Αγαθοκλής Τακτικό μέλος Εκπαιδευτικός του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, ΠΕ02
Κίτος Ευάγγελος Αιρετό μέλος Εκπαιδευτικός του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων, ΠΕ19
Παπαζεύκου Ουρανία Αιρετό μέλος Υποδιευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων, ΠΕ19ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ζαραμπούκα Αθανασία Διευθύντρια 1ου ΓΕΛ Τρικάλων, ΠΕ03
Παππάς Βασίλειος Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Τρικάλων, ΠΕ04.01
Τρίκα Μαρία Διευθύντρια του Γυμνασίου Φαρκαδόνας, ΠΕ05
Πασχάλης Νικόλαος Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας, ΠΕ01
Ζυγούρης Βασίλειος Εκπαιδευτικός του 7ου ΓΕΛ Τρικάλων, ΠΕ10ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΔΕ
Καραδήμα Ειρήνη Γραμματέας Διοικητική υπάλληλος ΠΕ
Τζίκα Ευθυμία Αναπληρώτρια γραμματέας Αποσπασμένη εκπαιδευτικός, ΠΕ01ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46456
Fax 24310 46470
e-mail pysde@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 313