Οικονομικά

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνος Οικονόμου Στέφανος Διοικητικός υπάλληλος ΠΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46450
Fax 24310 46470
e-mail groith@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 314ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Υπεύθυνη Μαλατρά Βασιλική Διοικητικός υπάλληλος ΠΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46416
Fax 24310 46470
e-mail misthodosia@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 102